STENSNÄS KONFERENS ETT MINNE BLOTT


Verksamheten har avvecklats och fastigheten är såld.

Ny fastighetsägare är Genova Fastigheter AB

För mer information hänvisas till Probitas.

 Probitas - Immanuelskyrkans fastighetsbolag 08-587 503 70

www.probitas.se


 

 Konferens Stockholm   
Stensnäs Konferens